Kiftsgate

Kiftsgate division

CollectorThomas Payne (1671)
William Stone (1672)
ReferencesTNA, E179/247/13, 50r-55r, TNA, E179/247/14, 24v-28r

Upper

Lower